Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης & Τηλεκπαίδευσης

Κράτηση Αίθουσας

Για να καταχωρήσετε μία κράτηση για την αίθουσα οφείλετε να συμπληρώσετε τουλάχιστον τα πεδία με κόκκινο πλαίσιο, τα οποία είναι και υποχρεωτικά. Μπορείτε να ελέγξετε για την διαθεσιμότητα της αίθουσας την ημερομηνία και ώρα που επιθυμείτε και κατόπιν να προχωρήσετε στην υποβολή των στοιχείων σας. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αίθουσα για Τηλεκπαίδευση ή Τηλεδιάσκεψη τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε και τα στοιχεία του χρήστη με τον οποίο θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή στην φόρμα που θα σας υποδειχθεί.


Δυναμικός Έλεγχος της Φόρμας
Στοιχεία υπευθύνων απομακρυσμένων χώρων
(Αν δεν είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία, μπορείτε να εισάγετε τα δικά σας ή κάποιου με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε.)
Όνομα:
Επώνυμο:
Τηλέφωνο :
e-mail :
Φορέας :
Όνομα:
Επώνυμο:
Τηλέφωνο :
e-mail :
Ιδιότητα :
Τμήμα :
Ημερομηνία κράτησης :
(πατήστε το κουμπί "Ημερολόγιο" για να επιλέξετε ημερομηνία)
Ώρα έναρξης :
Ώρα λήξης:

Αιτιολογία :

Εξοπλισμός :
Προβολή παρουσιάσεων μέσω υπολογιστή
Προβολή τυπωμένων διαφανειών, τυπωμένων σελίδων ή άλλων αντικειμένων
Προβολή DVD
Προβολή κασέτας video
Τηλεδιάσκεψη πάνω από H.323 (IP) με ένα απομακρυσμένο χώρο
Τηλεδιάσκεψη με δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους χώρους
Ασύρματο μικρόφωνο παρουσιαστή
'Αλλο :
Υλικό :
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της αίθουσας.