Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης & Τηλεκπαίδευσης

Όροι Χρήσης της Αιθουσας

Όροι χρήσης της αίθουσας:

  1. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ζητούμενη ημερομηνία, αν πρόκειται για απλό μάθημα ή διάλεξη και τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη ζητούμενη ημερομηνία, αν πρόκειται για μάθημα τηλεκπαίδευσης ή τηλεδιάσκεψη που απαιτεί διασύνδεση με απομακρυσμένα σημεία.
  2. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της αίθουσας γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό του ΚΕΔΔ και μόνο στον αιτούντα ή τον τεχνικό υπεύθυνο, που ο τελευταίος έχει υποδείξει. Δεν παραδίδονται κλειδιά στους χρήστες των αιθουσών.
  3. Στην αίθουσα απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, καθώς επίσης και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών.
  4. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εξοπλισμού της αίθουσας.
  5. Για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη στον εξοπλισμό της αίθουσας ως αποτέλεσμα κακής χρήσης, υπεύθυνος θεωρείται ο χρήστης των υπηρεσιών της αίθουσας τη συγκεκριμένη στιγμή.