Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης & Τηλεκπαίδευσης

Kαλώς ήρθατε...

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει μία αίθουσα προηγμένων υποδομών για πραγματοποίηση σύγχρονης τηλεκπαίδευσης καθώς επίσης και για χρήση πολυμέσων. Η αίθουσα αυτή διαθέτει ειδικό δικτυακό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό ώστε καθιστά δυνατή τη διενέργεια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συνεργασία με αντίστοιχους απομακρυσμένους χώρους. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της αίθουσας πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες και δυνατότητες:Η αίθουσα

Διεξαγωγή μαθήματος τηλεκπαίδευσης από κοινού με άλλα ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα και ο ήχος του καθηγητή/ομιλητή (ο οποίος έχει ελευθερία κινήσεων σε όλη την αίθουσα) μεταφέρεται ταυτόχρονα στους απομακρυσμένους χώρους. Επίσης η εικόνα και ο ήχος του μέλους του ακροατηρίου κάθε χώρου που λαμβάνει το λόγο, μεταφέρεται ταυτόχρονα και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους. Σημειώνεται στο σημείο αυτό, ότι οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος/ακροατής μπορεί να λάβει το λόγο από τη θέση του, απλά πιέζοντας το μικρόφωνο το οποίο βρίσκεται μπροστά του, έτσι ώστε να μεταφερθεί ο ήχος του στις απομακρυσμένες αίθουσες, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η κάμερα του ακροατηρίου η οποία εστιάζει σε αυτόν έτσι ώστε να μεταφέρεται και η εικόνα του σε όλες τις απομακρυσμένες αίθουσες. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων στο μάθημα, ακόμα κι αν αυτοί βρίσκονται σε απομακρυσμένους χώρους.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι δυνατή η παρουσίαση διαφόρων τύπων εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου, ηλεκτρονικού, αναλογικού ή ψηφιακού, κ.λ.π.) συγχρόνως σε όλες τους διασυνδεδεμένους χώρους. Σημειώνεται ότι υπάρχει θεσμικό κενό για την κατοχύρωση μαθημάτων, τα οποία προσφέρονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Δυνατότητα διεξαγωγής κλασσικού μαθήματος με χρήση πολυμέσων.

Η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διεξαγωγή μαθήματος με την παραδοσιακή-κλασσική μορφή του, αξιοποιώντας όμως τα εργαλεία πολυμεσικών παρουσιάσεων που διαθέτει η αίθουσα. Η αίθουσα διαθέτει δύο μεγάλα συστήματα οπίσθιας προβολής, στα οποία μπορεί να προβάλλεται υλικό, είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω κάμερας. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό του μαθήματος μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές:

Δυνατότητα διεξαγωγής τηλεδιάσκεψης.

Η αίθουσα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης με ήχο και εικόνα (videoconference) με φορείς και ιδρύματα εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου. Στα πλαίσια μιας τηλεδιάσκεψης είναι δυνατή πέρα από την οπτική και ακουστική επικοινωνία και η ανταλλαγή ηλεκτρονικού υλικού, καθώς επίσης και η συνεργασία μεταξύ αυτών που συμμετέχουν μέσω της από κοινού χρήσης προγραμμάτων τα οποία εκτελούνται σε περιβάλλον Windows.

Η «εικονική αίθουσα» η οποία δημιουργείται σε επίπεδο τηλεδιάσκεψης πολλαπλών αιθουσών τηλεκπαίδευσης, αποτελεί την πλέον σύγχρονη εφαρμογή τηλεκπαίδευσης. Ο εξοπλισμός των ειδικών αιθουσών τηλεκπαίδευσης υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων σαν να συνυπήρχαν στον ίδιο φυσικό χώρο.

Συνοπτικά, ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί στην αίθουσα περιλαμβάνει:


Σημείωση

Δεδομένου ότι πρόκειται για αίθουσα προηγμένων υποδομών, εδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αίτησης χρήσης και κράτησης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης.